W dniu 26.10.2018 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Stowarzyszenia „Pancerny Skorpion”

Stowarzyszenie “Pancerny Skorpion” zostało utworzone w 1999 r., a decyzją Sądu Okręgowego w Opolu 10.12.1999 r. wpisane do rejestru stowarzyszeń.

Członkami stowarzyszenia są byli żołnierze Pułku 4 Pancernego “Skorpion” i 5 Brygady Pancernej “Skorpion”. Na wniosek stowarzyszenia Minister Obrony Narodowej wyraził zgodę na funkcjonowanie stowarzyszenia w pomieszczeniach opuszczonych przez Klub Garnizonowy przy ul. Wróblewskiego 45.

W dniu 26.10.2018 r. odbyło się Walne Zebranie  Sprawozdawczo- Wyborcze Stowarzyszenia, na którym podsumowano działalność Stowarzyszenia w latach 2014-2018. Odchodzący Zarząd podziękował za wspólną realizację zadań. Prezes Stowarzyszenia ppłk rez. Zbigniew Koziarz w swoim wystąpieniu zwrócił szczególna uwagę na pielęgnowanie tradycji Pułku 4 Pancernego “Skorpion”.

  

Odchodzący zarząd uzyskał absolutorium. Przystąpiono do wyboru nowych władz stowarzyszenia. W wyniku przeprowadzonych wyborów powołano nowy zarząd Stowarzyszenia Pancerny “Skorpion”w składzie:

  1. prezes – Zbigniew Koziarz
  2. v-ce prezes – Jan Zadworny
  3. v-ce prezes – Bogumił Herka
  4. sekretarz – Marian Rosiak
  5. skarbnik – Janusz Górka
  6. członek – Jarek Kmiecik
  7. członek – Zygmunt Owczarz

Bezpośrednio po zebraniu odbyło się spotkanie koleżeńskie z udziałem licznie zaproszonych gości. Spotkanie – uświetnił pokaz relacji z podróżny Szwadronu Wojskowych pojazdów Historycznych.

Opracował

tekst i zdjęcia ppłk dr Jan ZADWORNY

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *