JUBILEUSZ 25-LECIA PRZYJĘCIA TRADYCJI PUŁKU 4 PANCERNEGO “SKORPION” RZEZ 102 PUŁK ZMECHANIZOWANY

„Skorpiony” przekazują swoją tradycję  W październiku 1993 r. w strukturę 10 Dywizji wszedł 102 Pułk Zmechanizowany, który w 1994 r. przeformowano w 5 Brygadę Pancerną. Brygada dziedziczyła i kontynuowała tradycje owianego sławą wojenną 4 Pułku Pancernego „SKORPION”. W dniach 15-16.05.1993 r. w Opolu odbyło się przekazanie tradycji Pułku 4 Pancernego „Skorpion” 102 Pułkowi Zmechanizowanemu. Trybuna […]

  ZAPROSZENIE NA XXVI OFICERSKI  RAJD  KONNY  ,,SKORPIONA’’

                                                       XXVI OFICERSKI                                                        RAJD  KONNY                                                     ,,SKORPIONA’’   Dylaki – Bory Stobrawskie   01-03.06.2018 r.   CELE RAJDU; Kultywowanie pięknych tradycji jeździeckich Wojska Polskiego; Popularyzowanie jeździectwa jako formy rekreacji i […]

WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA “PANCERNY SKORPION”

W dniu 15.12.2017 r. odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia, na którym uchwalono plan pracy na 2018 r. oraz podsumowano działalność Stowarzyszenia w mijającym roku. Za główne zadanie w nadchodzącym roku uznano zorganizowanie obchodów 25.rocznicy przyjęcia tradycji Pułku 4 Pancernego “Skorpion”, które zaplanowano na maj 2018 r. Bezpośrednio po zebraniu odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe z […]

Wizyta Krystyny Glinski w Stowarzyszeniu “Pancerny Skorpion”

Pani Krystyna Glinski jest wnuczką pierwszego dowódcy Pułku 4 Pancernego Skorpion. Wizyta miała miejsce 07.07.2016 r.  Pani Krystyna Glinski przywiozła z Australii do Opola pamiątki po płk. Stanisławie Glińskim, dowódcy pułku Skorpion w bitwie o Monte Cassino. Pobyt w Opolu zaczęła od złożenia kwiatów na jego grobie w Alei Zasłużonych na cmentarzu na Półwsi. Towarzyszyli […]

Święto Niepodległości

W przeddzień Święta Niepodległości 10.11.2017 r. przy grobie śp. płk Stanisława Glińskiego spotkali się członkowie Stowarzyszenia Pancerny Skorpion i przedstawiciele Klubu Jeździeckiego “Ostroga” aby uczcić pamięć bohatera  pułkownika Stanisława Glińskiego, pierwszego dowódcę Pułku 4 Pancernego “Skorpion”. Przed grobem posterunek honorowy wystawili harcerze z 6 Opolskiej Puszczańskiej Drużyny Harcerskiej “Amistad” im. płk Stanisława Glińskiego. Podpułkownik Zbigniew […]

Pożegnaliśmy śp. płk Stefana Szelkę wielkiego przyjaciela “Skorpionów”

W wieku 93-lat zmarł pułkownik Stefan Szelka, honorowy członek Stowarzyszenia “Pancerny Skorpion”.Odszedł na wieczną wartę zasłużony żołnierz, kombatant, wielki społecznik. Związany ze Skorpionami od chwili przyjęcia tradycji w 1993 r.  Pogrzeb odbył się w 13 X 2017 r. na cmentarzu na Półwsi. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w domu pogrzebowym, a następnie kondukt z kompanią honorową i orkiestrą […]

70. rocznica bitwy pod Monte Cassino

10.05.2014 r. Opole. Żołnierze, przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych, weterani i mieszkańcy Opola wspólnie uczcili 70 rocznicę bitwy pod Monte Cassino. Główne uroczystości z okazji rocznicy bitwy pod Monte Cassino rozpoczęły się punktualnie o godzinie 12.00 na placu przed opolskim ratuszem. Dowódcę 10 Opolskiej Brygady Logistycznej reprezentował Szef Sztabu Brygady podpułkownik Artur Wiatrzyk. Kompanię […]

71. rocznica bitwy pod Monte Cassino

16.05.2015 r. Opole. Weterani i kombatanci, żołnierze, przedstawiciele lokalnych władz oraz mieszkańcy Opola wspólnie uczcili 71. rocznicę bitwy pod Monte Cassino. W obchodach wzięli udział weterani i kombatanci, przedstawiciele lokalnych władz, żołnierze z jednostek wojskowych garnizonu opolskiego i mieszkańcy Opola. Szczególną grupę uczestników uroczystości stanowili członkowie Stowarzyszenia ?Pancerny Skorpion?, którzy pielęgnują pamięć o 4 Pułku […]