Oficerskie Rajdy Konne „Skorpiona”

rajdy-logoPierwszy Oficerski Rajd Konny „Skorpiona”, nawiązujący do tradycji oficerskich rajdów konnych okresu międzywojennego w Polsce zorganizowano w 1993r. z okazji przyjęcia tradycji Pułku 4 Pancernego „Skorpion” przez 102 Pułk Zmechanizowany. Dotychczasowych czternaście rajdów odbywało się w pięknej scenerii Borów Niemodlińskich, Borów Stobrawskich i Jeziora Turawskiego. Rajd trwa dwa dni na trasie liczącej ok. 100 km. Uczestnicy rajdu muszą się wykazać dobrą orientacją w terenie w poszukiwaniu punktów kontrolnych przy pomocy mapy o skali 1:50000, władać szablą w siodle oraz wykazać celnością w strzelaniu z kbks-u.

 

 

Propozycje XXIII Oficerskiego Rajdu Konnego „Skorpiona”
Brzeźnica?Bory Niemodlińskie | 05?07.06.2015 r.

Cele rajdu

 1. Kultywowanie pięknych tradycji jeździeckich Wojska Polskiego;
 2. Popularyzowanie jeździectwa jako formy rekreacji i wypoczynku.

Organizatorzy

 •  Stowarzyszenie ,,Pancerny Skorpion? – Opole
 •  LKJ Ostroga Opole.

Regulamin rajdu / Warunki uczestnictwa

W rajdzie uczestniczą patrole dwuosobowe , których członkowie umieją posługiwać się mapą wojskową 1:50000 / użycie GPS grozi dożywotnim wykluczeniem z udziału w rajdzie /, strzelać z pistoletu pneumatycznego oraz władać szablą w siodle. Patrole wojskowe występują w ubiorze polowym lub służbowym , patrole reprezentujące kluby i organizacje jeździeckie kultywujące tradycje kawaleryjskie ? zgodnie z regulaminem mundurowym okresu międzywojennego. Pozostałe patrole strój rajdowy ? obowiązkowo nakrycie głowy. W wyniku losowania ustala się kolejność startu do pierwszego etapu rajdu , w drugim etapie rajdu jako pierwszy startuje patrol zajmujący ostatnie miejsce po pierwszym etapie rajdu. Na mecie pierwszego i drugiego etapu rajdu obowiązkowe badania weterynaryjne.

Zawodnicy w ciągu dwóch dni rajdu mają do pokonania trasę liczącą około 100 km. po bezdrożach Borów Niemodlińskich .

W ramach rajdu przewidywane są następujące próby :

 • Próba skoków przez przeszkody (z elementami military) , jest to połączenie klasycznych elementów skoków konnych przez przeszkody (trzy przeszkody ) o wysokości do 60 cm . z władaniem szablą w siodle ( cięcia , pchnięcia , zbieranie pierścieni ).
 • Próba terenowa (cross country) , jest biegiem konnym patroli na orientacje    rozgrywanym w dwóch etapach po ok. 50 km . wg . mapy wojskowej z punktami kontrolnymi .
 • Próba strzelania rozgrywana jest na jednym z punktów kontrolnych w drugim dniu rajdu :
 • Strzelanie z karabinka pneumatycznego , odległość 10 m. , pozycja stojąca 5 strzałów.

Program

05.06.2015 r.( piątek )

 •  10.00 ? Odprawa techniczna .
 •  10.30 ? Przegląd weterynaryjny .
 •  11.30 ? Uroczysta zbiórka uczestników rajdu ? otwarcie rajdu .
 •  12.00 –  Próba skoków i start do I etapu rajdu ? posiłek na jednym z punktów kontrolnych .
 •  21.00 ? Ogłoszenie wyników I etapu rajdu , odprawa techniczna w dwóch grupach. Nocleg w lesie

06.06.2015 r.(sobota )

 •  7.00 ?  Start do II etapu rajdu ? posiłek na trasie  etapu.
 • 21.00 ? Ognisko.

07.06.2015 r.( niedziela )

 •  11.00 ?  Uroczyste zakończenie rajdu ? wręczenie nagród .

Sprawy organizacyjne

 • Przyjazd uczestników rajdu do Gospodarstwa Agroturystycznego Adama Wojtusia  Brzeźnica 77  48-220 Łącznik Gmina Biała w godzinach popołudniowych 04.06.2015 r. lub rano 05.06.2015 r.
 • Zakwaterowanie uczestników rajdu na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego odpłatnie – 20 zł.  za dobę, zabrać śpiwory. Konie 50 zł za dobę z pełnym wyżywieniem.
 • Wpisowe 70 zł. – dokonujemy w dniu rozpoczęcia rajdu.
 • Pełne zabezpieczenie gastronomiczne na terenie gospodarstwa.
 • Zgłoszenia do rajdu z podaniem ilości uczestników prosimy przesyłać na adres:
  Stowarzyszenie ,,Pancerny Skorpion?
  ul. Wróblewskiego 46
  45-867 Opole
  lub tel. 504194785 do  24.05.2015 r. (ilość uczestników rajdu ograniczona).
 • Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie rajdu .

Nagrody

Siodło jeździeckie , szable , ogłowia , puchary oraz wiele innych nagród ufundowanych przez sponsorów . Każdy uczestnik rajdu otrzymuje dyplom , koszulkę rajdową , nalepkę rajdowa.

Komandor Rajdu

Ppłk rez. Zbigniew Koziarz