Stowarzyszenie

Stowarzyszenie „Pancerny Skorpion” zostało utworzone w 1999r., a decyzją Sądu Okręgowego w Opolu 10.12.1999 r. wpisane do rejestru stowarzyszeń.

Członkami stowarzyszenia są byli żołnierze Pułku 4 Pancernego „Skorpion” i 5 Brygady Pancernej „Skorpion”. Na wniosek stowarzyszenia Minister Obrony Narodowej wyraził zgodę na funkcjonowanie stowarzyszenia w pomieszczeniach opuszczonych przez Klub Garnizonowy przy ul. Wróblewskiego 46.

W dniu 26 października 2018 r. na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano zarząd stowarzyszenia w składzie:

  1. prezes – Zbigniew Koziarz
  2. v-ce prezes – Jan Zadworny
  3. v-ce prezes – Bogumił Herka
  4. sekretarz – Marian Rosiak
  5. skarbnik – Janusz Górka
  6. członek – Jarosław Kmiecik
  7. członek – Zygmunt Owczarz